Jūsų naršyklė nepalaiko JavaScript!

Naujienų archyvas

Lietuvos statistikos departamento atlikto informacinių technologijų (IT) naudojimo įmonėse tyrimo duomenimis, 2011 m. pradžioje kompiuteriais ir internetu naudojosi 98 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. Plačiajuosčiu internetu naudojosi 91 proc. įmonių. Pusė visų įmonių prisijungti prie interneto naudojo skaitmenines abonentines linijas (DSL), 29 proc. jungėsi šviesolaidine (optine) ryšio linija, 30 proc. – kitomis fiksuotomis jungtimis (kabeline, skirtine linija ir kt.). Mobilia prieiga prie interneto naudojosi 55 proc. įmonių, iš jų daugiausia (49 proc.) – mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu.

64 proc. įmonių turėjo vietinius kompiuterių tinklus (LAN). Kompiuterius kasdieniame darbe bent kartą per savaitę naudojo 39 proc., internetą – 36 proc. gamybos ir paslaugų įmonių darbuotojų (2010 m. pradžioje – atitinkamai 33 ir 30 proc.).

Interneto tinklalapį ar svetainę turėjo 68 proc. gamybos ir paslaugų įmonių (2010 m. – 65 proc.). 36 proc. įmonių nurodė, kad interneto tinklalapiuose buvo skelbiami įmonių prekių ar paslaugų katalogai ir kainynai, 21 proc. teikė galimybę užsisakyti, rezervuoti ar pirkti norimus produktus, 19 proc. – pasirinkti norimo produkto formą ar dizainą.

Beveik visos įmonės (98 proc.) 2010 m. internetą naudojo bendraudamos su valstybės institucijomis (2009 m. – 95 proc.): informacijos institucijų svetainėse ieškojo 92 proc. įmonių, 98 proc. siuntėsi įvairias formas, 93 proc. grąžino jas užpildytas. 95 proc. įmonių pasinaudojo valstybės institucijų teikiama galimybe atlikti administracines procedūras elektroniniu būdu (be papildomų popierinių procedūrų): 94 proc. deklaravo socialinio draudimo įmokas, 92 proc. – pelno mokesčio ir pridėtinės vertės deklaracijas. 27 proc. įmonių internetu siekė gauti valdžios institucijų (Lietuvos ar Europos Sąjungos šalių) viešųjų pirkimų konkursų dokumentus ir specifikacijas, 23 proc. teikė siūlymus elektroninėje paraiškų sistemoje (viešųjų pirkimų monitoringo informacinėje sistemoje).

2010 m. kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai (pirkti arba parduoti prekes ar paslaugas) naudojo 39 proc.: 33 proc. įmonių pirko (užsakė) prekes ar paslaugas internetu arba kitais kompiuteriniais tinklais, 25 proc. – gavo užsakymų.

Elektroninės saugos priemones naudojo beveik visos (91 proc.) įmonės. 2010 m. su elektroninės saugos problemomis susidūrė 16 proc. įmonių (2009 m. – 23 proc., 2008 m. – 40 proc.). Pagrindine problema įmonės įvardijo IT paslaugų neprieinamumą, duomenų sunaikinimą ar iškraipymą dėl programinės (techninės) įrangos gedimo. Skaitmenines tapatybės identifikavimo priemones naudojo 72 proc. įmonių (2010 m. – 69 proc.).

Daugelis įmonių naudodamos IT siekė mažinti daromą poveikį aplinkai: 82 proc. įmonių siekė mažinti popieriaus sunaudojimą spausdinimui ir kopijavimui, 64 proc. įmonių darbo vidaus taisyklėse reglamentavo elektros energijos taupymo siekius (28 proc. naudojo IT programas, optimizuojančias energijos suvartojimą verslo procesuose). 52 proc. įmonių stengėsi fizines keliones keisti virtualiais susitikimais – telefono, vaizdo ar interneto konferencijomis, 42 proc. – teikė darbuotojams nuotolinę prieigą prie įmonės e. pašto sistemos, dokumentų ar programų.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas


« Grįžti atgal Spausdinti
Jūsų nuomonė

Kaip vertinate Informacinės visuomenės plėtros statistikos portalą?

Labai patiko 50% (1 balsas)
Patiko 0% (0 balsų)
Nei patiko, nei nepatiko 50% (1 balsas)
Nepatiko 0% (0 balsų)
Visai nepatiko 0% (0 balsų)
Viso balsų: 2