Jūsų naršyklė nepalaiko JavaScript!

ES struktūriniai fondai


ES struktūrinių fondų puslapio struktūra:


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos yra paskirtas būti tarpine institucija, o Centrinė projektų valdymo agentūra - įgyvendinančiąja institucija, administruojant Europos Sąjungos paramą Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai.

2004-2006 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu parama šiai sričiai buvo skiriama per Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Iš viso 2004-2006 m. informacinės visuomenės plėtros projektams buvo paskirstyta daugiau kaip 251 mln. Lt paramos (iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų). Daugiau apie tai rasite čia.

2007- 2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu informacinės visuomenės plėtros projektai finansuojami per Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones. Informacinės visuomenės plėtros projektams bus paskirstyta daugiau kaip 975 mln. Lt paramos (iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų). Daugiau apie tai rasite čia.

2011 m. kovo 3 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius įsakymu Nr. T-24 nauja redakcija išdėstė 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" priemonių įgyvendinimo planą.

Naudingos nuorodos:

Puslapis "ES struktūriniai fondai" paskutinį kartą atnaujintas 2012-12-12 14:03:48.